O rádiu | Český rozhlas České Budějovice
Logo Český rozhlas České Budějovice

Český rozhlas České Budějovice


O rádiu

Rychle a objektivně informujeme o denních událostech v regionu, pomáháme v rozvíjení znalostí, jsme společníkem ve volném čase. Na aktuální dění ve společnosti reagují pravidelné publicistické rubriky. V oblasti hudby se zaměřujeme na takzvaný střední proud, lidovou hudbu, dechovku, folklór a žánry folk a country.