Pozadí

Soutěž o bezdrátová sluchátka a sportovní pouzdro na telefon Armband od YENKEE

Zaregistruj se a vyhraj! Máme tu soutěž, kterou nesmíš minout. Každý týden vybíráme jednoho šťastlivce, který si odnese nová bezdrátová sluchátka a sportovní pouzdro na telefon Armband od YENKEE

A co musíš udělat, abys mohl(a) vyhrát?

 • Zaregistruj se v aplikaci Rádia.cz
 • Sleduj e-mail, který jsi zadal při registraci
 • Každý týden vybíráme jednoho výherce

Takhle jednoduché to je.

Tak na co čekáš? Stahuj aplikaci Radia.cz: https://radia.cz/aplikace

Soutěž je časově omezená do 31.8.2021!

PRAVIDLA SOUTĚŽÍ NA RADIA.CZ
 1. Organizátor soutěže
  Organizátorem soutěže „Soutěž Radia.cz“(dále jen „soutěž“)je společnost RadiaCZ s.r.o., se sídlem Praha 2, Bělehradská 299/132, PSČ 120 00, IČO: 267 65 586, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 283817 (dále jen „organizátor soutěže“).
 2. Účast v soutěži
  1. Účastníkem soutěže mohou být výhradně osoby, které dovršily 15 let věku.
  2. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k organizátorovi soutěže a osoby jim blízké dle § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména příbuzní v řadě přímé, sourozenci, manželé nebo partneři těchto osob.
  3. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny ty osoby, které se v posledních 30ti kalendářních dnech staly výherci jakékoliv soutěže Radia.cz.
  4. Účastník soutěže bere na vědomí a dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi soutěže k pořízení obrazových snímků a zvukových nebo obrazových záznamů účastníka soutěže a k použití těchto snímků a záznamů pro účely soutěže, a to především ale ne výlučně, za účelem zveřejnění výherců soutěže a předání výher výhercům soutěže.
  5. Před odesláním registrace do soutěže se prosím nejprve seznamte s informacemi o zpracování Vašich osobních údajů společností RadiaCZ s.r.o. obsaženými v dokumentu s názvem „Zpracování osobních údajů“. Informace o zpracování Vašich osobních údajů, obsažené v tomto dokumentu, si můžete kdykoli znovu přečíst na našem webovém portálu https://radia.cz/gdpr
 3. Průběh soutěže
  1. Průběh soutěže a přesná specifikace výhry jsou zveřejněny v audio spotech a display reklamě na webech partnerů a na sociálních sítích Radia.cz.
  2. Výhru v soutěži si může vyzvednout výherce v sídle organizátora soutěže každý všední den v době mezi 8:00 až 15:00 nebo bude výhra zaslána po dohodě s výhercem poštou na výhercem poskytnutou adresu.
 4. Mechanismus soutěže
  V úvodu této stránky
 5. Společná ustanovení
  1. Výhru v soutěži zajistí organizátor soutěže. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.
  2. Výhry účastníků soutěže, které z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora soutěže nebude možno doručit, propadají ve prospěch organizátora soutěže. Organizátor soutěže neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele. Účast v soutěži ani výhry nelze vymáhat soudní cestou.
  3. Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v zaviněném jednání organizátora soutěže.
  4. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webových stránkách https://radia.cz/soutez
  5. Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla soutěže i pokyny jejího organizátora.
  6. Originál těchto pravidel je uložen v sídle společnosti RadiaCZ s.r.o., která provozuje Radia.cz, na adrese Bělehradská 299/132, Praha 2, PSČ 120 00 a na soutěžních internetových stránkách organizátora soutěže.
  7. Tyto soutěžní podmínky jsou účinné od 9.6.2021